Zevende Dags Adventisten

Reformatiebeweging

De Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging is een christelijke, protestantse geloofsgemeenschap, die haar geloof gegrond heeft op de Heilige Schrift.

Er wordt nog gewerkt aan onze nieuwe website, excuses voor het ongemak.

Zevende dags adventisten Reformatiebeweging

De Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging is een christelijke, protestantse geloofsgemeenschap, die haar geloof gegrond heeft op de Heilige Schrift.

De woorden “Zevende Dags” kenmerken de dag van de week, die als Bijbelse rustdag voor alle mensen door God ingesteld is. “Adventisten” is afgeleid van het woord Advent, zij verwachten de spoedige wederkomst van Jezus Christus op de wolken des hemels. Het begrip “Reformatiebeweging” toont de wens tot een voortdurende reformatie in het geloofsleven en christelijke ervaring.

Organisatie

De Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, georganiseerd in 1925, vertegenwoordigt een wereldwijd lichaam van gelovigen, verenigd in een gemeente om het eeuwige evangelie van onze Heere Jezus Christus te verkondigen.

Wij geloven, dat de Bijbel, het door God geschreven woord aan de mensheid, de spoedige wederkomst van Christus in heerlijkheid verklaart en dat wij moeten proberen een volk voor te bereiden op die grote gebeurtenis (Openbaring 14:6-12 | Openbaring 18:1-4).

Publicaties

ZDA Ref App

Ook via onze app kun je de Sabbat Bijbel Lessen vinden en daarbij notities maken, in de app vindt je de Sabbat Bijbel lessen in vele talen.

Je vindt onze app in de App- en Playstore onder de naam “SDARM Mobile XP”