De Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging, georganiseerd in 1925, vertegenwoordigt een wereldwijd lichaam van gelovigen, verenigd in een gemeente om het eeuwige evangelie van onze Heere Jezus Christus te verkondigen.

Hier  onder een kaart met de landen.

Groen[1] Nederland

Blauw[1] Website bekend

Rood[1]Website niet bekend